Katholieke basisschool de Den
Burgemeester Beckersweg 45
6261NX Mheer
043-457 1516
info.deden@kom-leren.nl

dé basisschool van Mheer, Noorbeek & Banholt,

Slenaken, Beutenaken, Reijmerstok en omgeving!

 

GMR

GMR

De GMR van kom Leren
 
Stichting kom Leren is een stichting die is ontstaan uit een fusie tussen Stichting jong Leren, een organisatie voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs in Zuid-Limburg en SKO-Mergelland een organisatie voor katholiek primair onderwijs in het Heuvelland. De nieuwe stichting telt 20 scholen in Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Valkenburg a/d Geul. kom Leren heeft ongeveer 325 personeelsleden in dienst en biedt onderwijs aan ongeveer 3600 leerlingen.
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) bestaat uit 7 leerkrachten en 7 ouders van bij de stichting aangesloten scholen. Deze personen zijn gekozen door de MR-en van de scholen. De GMR dient voorstellen en ontwikkelingen te bekijken vanuit het algemeen belang van scholen, ouders, leerkrachten en leerlingen van de stichting, niet vanuit het perspectief van één school. In het Medezeggenschapsstatuut van kom Leren en in het Reglement van de GMR staat beschreven hoe medezeggenschap in de stichting is vastgelegd en wat taken, rechten en verplichtingen zijn van de GMR, het College van Bestuur en de MR-en. Zie:  http://www.kom-leren.nl/organisatie/gmr/
 
Er zijn 14 zetels in de GMR van kom Leren. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter (Jean-Pierre Guyaux), de secretaris (Mark van der Linde) en de penningmeester (Pascal Bougie). De GMR wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat. De GMR van kom Leren kent een aantal werkgroepen. Deze werkgroepen houden zich bezig met specifieke onderwerpen:
Krimp en groei, inclusief Personeelsbeleid:
Lily Brouwers, Zus Brouwers, Karin Bouwens. Ellen Meulenberg en Danielle Arends
Financiën:
Pascal Bougie, Ellen Ploegstra, Diederik de Boer en Michiel Bussink
Digitalisering, Communicatie en Pr:
Mark van der Linde, Cherille Bronckers, Tamar van Haaren en Rick Roelofs
Algemene Zaken:
Jean-Pierre Guyaux en de ambtelijk secretaris.
 
Communicatie van de GMR met de MR-en en de achterban verloopt via verslagen en agenda’s. Twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen de GMR en de MR-en. Leden van de GMR vertegenwoordigen niet een school. Elk lid heeft wel de taak contacten te onderhouden met een aantal scholen. Een overzicht van deze contactpersonen per school is bijgevoegd, met daaronder een beschrijving van wat er van de contactpersonen van de GMR te verwachten is.
 
School Plaats Contactpersoon GMR
OBS Berg Berg en Terblijt Michiel Bussink
OBS Binnenstad Maastricht Mark van der Linde
BS De Den Mheer Ellen Meulenberg
OBS Broekhem Valkenburg a/d Geul Cherille Bronckers
OBS De Bundeling Bunde Tamar van Haaren
BS De Cramignon Eijsden Ellen Ploegstra
IKC Dynamiek Maastricht Ellen Ploegstra
BS Sint Gertrudis Geertruid/Eckelrade Ellen Meulenberg
BS St. Josef Oost-Maarland Karin Bouwens
BS De Keerkring Cadier en Keer Zus Brouwers
OBS De Kring Maastricht Jean Pierre Guyaux
BS Sint Martinus Gronsveld Karin Bouwens
BS Maurice Rose Margraten Zus Brouwers
ABB Nutsschool Maastricht Danielle Anders
OBS De Perroen Maastricht Jean-Pierre Guyaux
ABB De Poort Maastricht Diederik de Boer
OBS De Regenboog Maastricht Danielle Arends
OBS De Spiegel Maastricht Lily Linkens
ABB Tangram Eijsden-Margraten Rick Roelofs
BS Op de Tien Bunder Wijlre Pascal Bougie

Contactpersonen laten weten aan de MR van ‘hun’ school dat zij de contactpersoon zijn vanuit de GMR. Geef naam, mailadres en bij voorkeur ook telefoonnummer door aan de MR. Elk contactpersoon gaat (zo mogelijk) aan het begin van het schooljaar naar een vergadering van de MR om kennis te maken en om te luisteren naar de kwesties die er op die school spelen. Elk contactpersoon regelt dat verslagen van die MR ook gestuurd worden naar de contactpersoon van de GMR, zodat je op de hoogte blijft van wat er speelt. De contactpersonen informeren de GMR over zaken die spelen bij de school, indien er de inschatting is dat dit bij meer scholen kan spelen en dus een zaak zou kunnen zijn die de GMR aangaat. De MR’s krijgen de vastgestelde verslagen van de GMR toegestuurd door de ambtelijk secretaris van de GMR. Twee keer per jaar is er een gezamenlijk overleg tussen de GMR en de MR’s.
 
Contactgegevens:
Secretaris: Mark van der Linde      
Ambtelijk secretaris: Ariane Schut
GMR@kom-leren.nl

 
Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben voor de GMR van kom Leren bent u bij ons van harte welkom.