Katholieke basisschool de Den
Burgemeester Beckersweg 45
6261NX Mheer
043-457 1516
info.deden@kom-leren.nl

dé basisschool van Mheer, Noorbeek & Banholt,

Slenaken, Beutenaken, Reijmerstok en omgeving!

 

Oudervereniging

Oudervereniging

oudervereniging r.k. basisschool de Den
ouderverenigingdeden@gmail.comBeste ouders / verzorgers,
 
Welkom bij oudervereniging de Den. Als uw kind staat ingeschreven op onze school, bent u automatisch lid van onze vereniging.   
De oudervereniging zorgt gedurende het gehele schooljaar voor leuke activiteiten. Samen met het team van leerkrachten en de
vrijwillige inzet van vele ouders slagen wij er ieder schooljaar weer opnieuw in om het voor de kinderen zo leuk, leerzaam, veilig en gezellig mogelijk te maken. 
 
Welke activiteiten worden er o.a. met behulp van deze bijdrage onder andere georganiseerd?
Sinterklaasviering    Kerstbrunch
Carnavalsviering      Paasviering
Koningspelen           Cadeautje schoolverlaters
Schoolreisje             Herfstwandeling 

Om deze activiteiten te kunnen organiseren vragen wij een jaarlijkse ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2017-2018 is de ouderbijdrage gesteld op €27,50 per kind.  
Stroomt een kind na de carnavalsvakantie in dan is de bijdrage €13,75 per kind.

Tot nu toe is het nog altijd gelukt om binnen het budget al onze activiteiten te realiseren. Wij zijn voornamelijk afhankelijk van uw bijdrage.
Daarnaast zorgen de opbrengsten van o.a. de kledingacties en de vetinzameling ervoor dat we de bijdrage zo laag mogelijk kunnen houden.
 
Gelieve de betaling  onder vermelding van naam kind(eren) + groep(en) over  te maken op Rabobank nr. :
                              
NL55 RABO 0133.5906.66 t.n.v. Oudervereniging Katholieke Basisschool De Den te Mheer  
 
Hartelijk dank voor uw medewerking.
 
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging Basisschool De Den:
 
Voorzitter:                        
Ron Evers: 06-51231015

Penningmeester:              
Daniëlle Essers: 06-52312328

Secretaris:                        

Leden:                 
Charlotte Bastings: 06-29263514
Jolanda Custers: 06-15501372
Guido van Dooren
Mariejanne in de Braek