GMR

Stichting kom Leren heeft een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Deze praat en denkt met het bestuur mee over bovenschoolse zaken. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van onze scholen. De GMR heeft een adviserende of instemmende functie. Leden zijn personeelsleden van de diverse scholen en ouders. Op deze pagina treft u relevante stukken met betrekking tot de GMR aan. 
 

GMR schooljaar 2019-2020
 

De GMR is altijd op zoek naar betrokken nieuwe leden, zowel voor de personeels- als voor de oudergeleding. In samenwerking en goed overleg met het College van Bestuur kun je een belangrijke rol spelen op stichtingsniveau. Laat je stem in ieders belang horen!

 

Personeelsgeleding

 

De personeelsgeleding van de GMR bestaat uit Nicole Jeukens (voorzitter), Har Linssen, Bert-Jan Overeem en Marilène Lardinois.

 

Oudergeleding

 

De oudergeleding van de GMR bestaat uit Tamar ten Haken (bestuurlijk secretaris), Stephan Theunissen, Sebastiaan Nijhuis, Ralph Voncken en Jorne Boss.

 

Heb je vragen aan de GMR?

 

Mail deze dan aan de bestuurlijk secretaris via gmr apestaart kom-leren punt nl.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren