Oudervereniging

Beste ouders / verzorgers, 
  
Welkom bij oudervereniging de Den. Als uw kind staat ingeschreven op onze school, bent u automatisch lid van onze vereniging en kunnen wij de naam en contactgegevens van u en uw kind opvragen bij de leerkrachten. Uw contactgegevens gebruiken wij enkel voor de communicatie omtrent de vrijwillige ouderbijdrage. Mocht u het hier niet mee eens zijn, kunt u dit kenbaar maken bij een van de bestuursleden van de oudervereniging of middels een mail te sturen naar ouderverenigingdeden apestaart gmail punt com
De oudervereniging zorgt gedurende het gehele schooljaar voor leuke activiteiten. Samen met het team van leerkrachten, de klassenouders en de vrijwillige inzet van vele ouders slagen wij er ieder schooljaar weer opnieuw in om het voor de kinderen zo leuk, leerzaam, veilig en gezellig mogelijk te maken.  
  
Welke activiteiten worden er o.a. met behulp van deze vrijwillige bijdrage onder andere georganiseerd? 
Schoolreisje

Herfstwandeling

Sinterklaasviering 
Kerstviering

Carnavalsviering

Paasviering 
Koningsspelen

Cadeautje voor de schoolverlaters 

 

Om deze activiteiten te kunnen organiseren vragen wij een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2022-2023 is de vrijwillige ouderbijdrage gesteld op €35 per kind.   
Stroomt een kind na de kerstvakantie in dan is de vrijwillige bijdrage €17,50 per kind. Na de meivakantie is geen vrijwillige bijdrage meer verschuldigd. 
 
Tot nu toe is het nog altijd gelukt om binnen het budget al onze activiteiten te realiseren. Wij zijn voornamelijk afhankelijk van uw vrijwillige bijdrage. 
Daarnaast zorgen de opbrengsten van o.a. de kledingacties, de vetinzameling, de paaseierenactie en de Rabo Clubsupport ervoor dat we de vrijwillige bijdrage zo laag mogelijk kunnen houden. 
  
Gelieve de betaling onder vermelding van naam kind(eren) + groep(en) over  te maken op Rabobank nr.                     
NL55RABO0133590666 t.n.v. Oudervereniging Katholieke basisschool de Den te Mheer   
  
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
  
Met vriendelijke groet, 
Oudervereniging basisschool de Den: 
  
Voorzitter:                 
Ron Evers: 06-51231015

 

Penningmeester

Daniëlle Essers: 06-52312328 
 
Secretaris:  
Mariejanne in de Braek 06-20862092                        
 

Leden:

Personeel Ouders

Suzanne Smits

Lian Mourmans

Ron Evers: 06-51231015

Daniëlle Essers: 06-52312328 

Mariejanne in de Braek: 06-20862092  

Sanne Bastings-Creuwels: 06-53860675 
Guido van Dooren: 06-14960724 
Vicky Olislagers: 06-11282007 
Stefan Retrae: 06-21818233 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren