Wie zijn wij

 

Visie van basisschool de Den:

 

         "Ik heb vertrouwen in mezelf en in jou"
         "Ik kan leren en ik wil leren"
         "Ik denk mee en ik tel mee"


Ik heb vertrouwen in mezelf en in jou

Dit is het fundament waarop ons onderwijs rust. “Ik heb vertrouwen in mezelf en in jou” dekt de lading
voor ons in meerdere opzichten. Vertrouwen hebben in jezelf en de ander gebeurt niet vanzelf.
Vertrouwen is een zaak van mensen onderling, of het nu gaat om vertrouwen dat leerlingen in elkaar
hebben of om vertrouwen dat leerlingen hebben in de leerkracht. De leerkracht op zijn beurt, heeft niet
alleen vertrouwen in de leerling, maar ook in zijn collega’s, in de ouders en in iedereen die betrokken is
bij het ontwikkelingsproces van het kind dat hen is toevertrouwd. Vertrouwen is mensenwerk en dat is
de basis van ons onderwijs.


De uitgangspunten die wij hanteren hebben de volgende centrale thema’s:


Ik kan leren en ik wil leren. Ik denk mee en ik tel mee.
In de dagelijkse praktijk komen deze thema’s op allerlei manieren terug. Leerlingen moeten het gevoel
krijgen dat ze in staat zijn om nieuwe dingen te leren en hun talenten daarbij ten volle mogen benutten.
Het overdragen van kennis is belangrijk, maar de manier waarop dat wordt gedaan, hangt af van het
kind. Leerlingen krijgen bij ons medeverantwoordelijkheid en medezeggenschap over hun eigen
leerproces. Dat leerproces gedijt het beste als je inspraak hebt waardoor de intrinsieke motivatie
(vanuit jezelf) gestimuleerd wordt. Het kind heeft zelf de meest actieve rol zowel in het proces als het
product.

 

Sinds schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met een nascholing via Stichting leerKRACHT om aan
'eigenaarschap' te werken. 'Eigenaarschap' bij zowel leerkrachten als leerlingen. Alle doelen waar we
aan werken hangen vast aan onze overkoepelende missie van eigenaarschap die via onze visie tot uiting
komt.

 

De inbreng van onze leerlingen, ouders en leerkrachten vinden wij belangrijk. Dit komt tot uiting in
onze vieringen die door en voor leerlingen worden georganiseerd. Middels het vergroten van
'eigenaarschap' willen we dat onze leerlingen meer invloed krijgen op hun eigen leerproces. Ze mogen
meebepalen wat ze nog extra willen leren of waar ze nog meer uitleg over willen.

 

Naast extra aandacht voor bewegen tijdens de speeltijd en de spellessen wordt er ook extra aandacht besteed aan bewegen gedurende het schooljaar, denk aan buitenlesdag, herfstwandeling, fietsen naar schoolkamp enz.

 

 

De Den

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren