Schooltijden en vakanties

Basisschool de Den heeft een continurooster:

Alle dagen is er les vanaf 8:30 - 14:00 uur.

Vanaf 08.15 uur is er een inloopkwartier. De leerlingen kunnen in alle rust de school binnenkomen en plaatsnemen in de eigen groepen. Alle leerlingen blijven over op school. Er zijn gedurende de schooldag twee pauzes. Een kleine pauze van 10.00 uur tot 10.15 uur en een grote pauze van 12.00 uur tot 12.30 uur.

Vakantierooster

Vakantierooster schooljaar 2022-2023

Vakanties

Herfstvakantie 16 oktober 2023 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 februari 2024 t/m 16 februari 2024
Meivakantie 29 april 2024 t/m 10 mei 2024
Zomervakantie 8 juli 2024 t/m 16 augustus 2024
Eerste schooldag nieuwe schooljaar 19 augustus 2024
Vrije dagen

Studiedag                                              Donderdag 14 september 2023
Studiedag                                              Woensdag 6 december 2023
Vrije middag                                         22 december 2023 vanaf 12:00 uur
Studieweek                                           Maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024
Pasen                                                     Paasmaandag 1 april 2024
Pinkstermaandag en studiedag        Maandag 20 mei en dinsdag 21 mei 2024
Studiedag                                              Maandag 27 mei 2024
Studiedag                                              Maandag 10 juni 2024
Vrije middag                                         Vrijdag 5 juli 2024 vanaf 12:00 uur

Schoolactiviteiten

Nieuwjaarsborrel                                Donderdag 21 september 2023
Schoolreisje                                         Woensdag 13 september 2023
Sinterklaas                                           Dinsdag 5 december 2023
Kerst                                                     Vrijdag 22 december 2023
Carnaval                                              Vrijdag 9 februari 2024
Koningsspelen                                    Vrijdag 26 april 202