Oudervereniging

Oudervereniging de Den

Beste ouders / verzorgers,

Welkom bij oudervereniging de Den. Als uw kind staat ingeschreven op onze school, bent u automatisch lid van onze vereniging en kunnen wij de naam en contactgegevens van u en uw kind opvragen bij de leerkrachten. Uw contactgegevens gebruiken wij enkel voor de communicatie omtrent de vrijwillige ouderbijdrage. Mocht u het hier niet mee eens zijn, kunt u dit kenbaar maken bij een van de bestuursleden van de oudervereniging of middels een mail te sturen naar ouderverenigingdeden@gmail.com.
De oudervereniging zorgt gedurende het gehele schooljaar voor leuke activiteiten. Samen met het team van leerkrachten, de klassenouders en de vrijwillige inzet van vele ouders slagen wij er ieder schooljaar weer opnieuw in om het voor de kinderen zo leuk, leerzaam, veilig en gezellig mogelijk te maken. 

Welke activiteiten worden onder andere met behulp van deze vrijwillige ouderbijdrage georganiseerd?
Schoolreisje

Herfstwandeling

Sinterklaasviering

Kerstviering

Carnavalsviering

Paasviering

Cadeautje voor de leerlingen van Groep 7 die deelnemen aan het fietsexamen

Cadeautje voor de schoolverlaters

Ijsje laatste schooldag

Om deze activiteiten te kunnen organiseren vragen wij een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2023-2024 is de vrijwillige ouderbijdrage gesteld op €35 per kind.  
Stroomt een kind na de kerstvakantie in dan is de vrijwillige bijdrage €17,50 per kind. Na de meivakantie is geen vrijwillige bijdrage meer verschuldigd.

Tot nu toe is het nog altijd gelukt om binnen het budget al onze activiteiten te realiseren. Wij zijn voornamelijk afhankelijk van uw vrijwillige bijdrage.
Daarnaast zorgen de opbrengsten van o.a. de kledingacties, de vetinzameling, de paaseierenactie en de Rabo Clubsupport ervoor dat we de vrijwillige bijdrage zo laag mogelijk kunnen houden.

Gelieve de betaling onder vermelding van naam kind(eren) + groep(en) over  te maken op Rabobank nr.                    
NL55RABO0133590666 t.n.v. Oudervereniging Katholieke basisschool de Den te Mheer  

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Oudervereniging basisschool de Den:

Voorzitter: Sanne Bastings-Creuwels (06-53860675)

Penningmeester: Daniëlle Essers (06-52312328)

Secretaris: Martijn Bartholomé (06-38751035)      

Personeel

Iris Schrooten

Lian Mourmans

Ouders

Ron Evers: 06-51231015

Mariejanne in de Braek: 06-20862092

Guido van Dooren: 06-14960724

Vicky Olislagers: 06-11282007

Stefan Retrae: 06-21818233

Sally Didden: 06-29736524

Kelly Ramaekers: 06-52898293