SOP

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de onderwijsondersteuning en begeleiding die de school in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.

Klik hier voor ons schoolondersteuningsprofiel.

Klik hier voor een samenvatting van ons schoolondersteuningsprofiel.