In Harmony

In Harmony is een kleine onderneming in het Heuvelland die welzijn op maat biedt aan kwetsbare ouderen, zodat zij vanuit eigen kracht langer in hun eigen huis en omgeving kunnen blijven wonen. Zowel individuele begeleiding als begeleiding in een groep kan worden geboden als antwoord op de individuele (hulp)vraag. Dat kan bijvoorbeeld zijn een sport- of bewegingsactiviteit, een creatieve activiteit, of een kookactiviteit.

Sinds de start, in februari 2014, biedt In Harmony steeds meer begeleiding aan kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Daarnaast is er op verschillende dagen een kleinschalige dagvoorziening voor ouderen. Een locatie bevindt zich onder andere in sportpark BMR tegenover de school.

De samenwerking met de leerlingen van de school wordt gestimuleerd. Het is geweldig om te zien hoe de kinderen respect hebben voor onze gasten, hoe ouderen en jongeren met elkaar in gesprek gaan, samen activiteiten met elkaar ondernemen, kortom met elkaar verbinden.

Vanuit een gezamenlijke visie zien onderwijsorganisatie kom Leren en In Harmony mooie kansen om ouderen in verbinding te brengen met jonge kinderen. Geschiedenis en levenservaring van de oudere mens kan de leerlingen in hun leerproces ondersteunen. Zo kan een oudere inwoner ook een rol innemen bv in het voorlezen, of de kinderen meenemen in de oorsprong van groente en fruit in de moestuin. Een leerling daarentegen kan de oudere meenemen in de nieuwe hedendaagse ontwikkelingen bijvoorbeeld het gebruik van de Ipad.
Voor meer informatie klik hier.

Tot In Harmony!